Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy

 
Privacy
Kopen bij Gooise-Gitaren.nl betekent dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden verwerkt en dat de privacy van alle gebruikers van de site is geborgd conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).
Gooise-Gitaren.nl  werkt samen met gerenommeerde partners om bijvoorbeeld je betaling te verwerken en je bestelling af te leveren. Het is onze partners niet toegestaan om je gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het afhandelen van je bestelling.
Je gegevens
Onze site verwerkt gegevens die je zelf hebt ingevuld en registreert de verkeersgegevens van de bezoekers op onze site. Gegevens die je zelf invult, zijn nodig om bijvoorbeeld je betaling af te handelen, je bestelling af te leveren en je orderhistorie en verzendstatus weer te geven. Hiervoor zijn gegevens nodig zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), E-mailadres en afleveradres maar ook gegevens voor de afhandeling van betalingen.
Je rechten
Gooise-Gitaren.nl kan consumentinformatie voor nieuwe doeleinden gebruiken die nog niet voorzien zijn in het privacybeleid. Gooise-Gitaren.nl neemt dan contact met je op voordat de gegevens worden gebruikt. Uiteraard heb je dan de gelegenheid om van deelname af te zien. Heb je toch nog vragen over de bescherming en het gebruik van je persoonlijke gegevens en de borging van de privacy neem dan schriftelijk of via email contact met onze klantenservice. Uiterlijk binnen 2 weken na je verzoek word je schriftelijk geïnformeerd.
Beveiligde pagina’s
De benodigde veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen om verlies en onrechtmatig gebruik van gegevens te voorkomen. Hiertoe worden je gegevens gecodeerd en zo nodig via beveiligde (SSL: Secure Socket Layer) verbindingen verstuurd. Het beveiligingsniveau is afgestemd op de aard van de te beschermen gegevens. De online betaalmogelijkheden zijn middels SSL beschermd. Onnodig te vermelden dat je creditcard gegevens (nummer en vervaldatum) niet worden opgeslagen.
Persoongegevens
Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mail gegevens worden door Gooise-Gitaren.nl strikt vertrouwelijk behandeld. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant. Gooise-Gitaren.nl respecteert uw gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Snaren-online.nl. Persoonsgegevens zullen door Gooise-Gitaren.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Gooise-Gitaren.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd. Een dergelijk verzoek kunt u schriftelijk of telefonisch indienen.
Frequently Asked Questions